Громадське обговорення щодо реорганізації Таурівської гімназії Козлівської селищної ради

Громадське обговорення щодо реорганізації Таурівської гімназії Козлівської селищної ради

I. Найменування організатора громадського обговоренняКозлівська селищна рада.

ІІ. Документи, винесені на громадське обговорення:

Проєкт рішення Козлівської селищної ради про реорганізацію Таурівського закладу дошкільної освіти «Вишиванка» Козлівської селищної ради шляхом приєднання до Таурівської початкової школи Козлівської селищної ради.

Нормативне забезпечення:

Частина перша ст. 143 Конституції України: «Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».

Пункт 1 частини першої ст. 103-2 Бюджетного кодексу України: «Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти: початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї».

Абзац 2 пункту 30 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: «Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

Абзац перший частини другої ст. 25 Закону України «Про освіту»: «Засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа): приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти, затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом»

Абзац другий частини шостої ст. 25 Закону України «Про освіту»: «Засновник закладу освіти зобов’язаний у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжувати навчання на відповідному рівні освіти».

Частина перша ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: «Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради».

Частина друга ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: «У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника».

Частина перша ст. 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: «Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа, або як структурний підрозділ гімназії. За рішенням засновника початкова школа, гімназія може включати дошкільний підрозділ, за умови його розміщення в окремій будівлі або відокремленому приміщенні з окремими входом/виходом і територією для вихованців дошкільного підрозділу.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи».

Абзац перший частини першої ст. 16 Закону України «Про дошкільну освіту»: «Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності приймає його засновник (засновники)».

 

ІІІ. Соціальні групи населення, на які поширюватиметься дія документу –жителі Козлівської селищної територіальної громади (жителі с. Таурів зокрема).

ІV. Мета проведення громадського обговоренняврахування думки жителів с. Таурів щодо реорганізації закладу загальної середньої освіти.

 

Період реформ, розпочатий державою, поставив гостро питання реорганізації та ліквідації шкіл, що є результатом демографічної кризи. З кожним роком кількість учнів скорочується, тому й не дивно, що заклади освіти стали напівпорожніми.

Заклади освіти з низькою наповнюваністю класів є найбільш затратними установами у перерахунку на одного учня. Тому перед місцевою владою постає питання раціонального розподілу бюджетних коштів, альтернатива утримання такого закладу освіти (оплата за енергоносії, природний газ, водопостачання, інші послуги, заробітна плата технічному персоналу) чи переведення учнів до спроможних закладів освіти і забезпечення якісніших умов навчання завдяки вивільненим коштам.

Так, у Таурівській гімназії у 2023/2024 навчальному році навчається 35 учнів (6 – на індивідуальній формі (сімейна та екстернат). Вартість утримання одного учня (станом на 01.09.2022 р. у мережі – 41 учень) у цьому закладі у 2022/2023 навчальному році становила 75,8 тис. грн. Перспективна мережа контингенту учнів на найближчі роки зменшується: у 2023/2024 навчальному році 1 класу у закладі освіти немає, у 2024/2025 навчальному році прогнозовано буде 5 учнів у 1 класі, у 2025/2026 навчальному році 1 класу знову не буде. Для порівняння: у Козлівському ліцеї, де у 2022/2023 навчальному році навчалося 266 учнів, вартість утримання одного учня – 32,3 тис. грн. Затрати для утримання Таурівської гімназії у 2 рази перевищують вартість утримання учня у Козлівському ліцеї, спрямовуються не на забезпечення якості освіти, а виключно на оплату праці педагогічних працівників та адміністративно-господарського персоналу, утримання приміщення та оплату комунальних платежів.

Окрім того, у школі з малою наповнюваністю учнів у класах, де наповнюваність менша 5-ти учнів, організовано педагогічний патронаж, відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота, що не сприяє соціалізації учнівської молоді, учні школи не беруть участі в олімпіадах, конкурсах, масових спортивних змаганнях, відсутні умови для організації системної методичної роботи.

В умовах воєнного стану фінансування галузі освіти суттєво зменшується. Прогнозовано, що з 01.01.2024 року освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам не надаватиметься для забезпечення оплати праці педагогічним працівникам тих закладів освіти, де наповнюваність становите менше 40 учнів. Прогнозовано, що у 2023/2024 навчальному році в Таурівській гімназії навчатиметься 39 учнів (із врахуванням тих дітей, що перебувають за кордоном та здобувають освіту за індивідуальною освітньою траєкторією). Таким чином, вага оплати праці педагогічних працівників старшої школи ляже на місцевий бюджет.

На сьогодні єдиним оптимальним вирішенням проблеми, що склалася, є оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти громади. Додатковим фактором, що негативно впливає на неякісне функціонування закладу освіти є низька народжуваність та високий рівень еміграції жителів за кордон. Тому питання низької наповнюваності здобувачами освіти стосується і Таурівського ЗДО «Вишиванка» Козлівської селищної ради. Вбачається, що найкращим та найвигіднішим економічно для місцевого бюджету варіантом є приєднання закладу дошкільної освіти до гімназії із одночасним її перепрофілюванням у початкову школу. Це дозволить подолати проблему подвійної оплати за утримання комунальних приміщень, оплату праці окремим працівникам (кухар, оператори котельні тощо).

Окрім того, зекономлені кошти будуть спрямовані на оснащення навчальних кабінетів сучасним навчальним обладнанням та матеріалами, шкільними меблями, мультимедійним обладнанням, здійснення необхідних капітальних і поточних ремонтів, облаштування спортивних майданчиків, території навчальних закладів, придбання необхідного обладнання для ведення відеоспостереження та інших необхідних заходів задля забезпечення якісною освітою учнів та вихованців громади. А основне – якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навички, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Адже лише у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні.

V. Формат проведення громадського обговорення. Публічне громадське обговорення передбачатиме проведення зборів із мешканцями с. Таурів, зустрічей із колективами Таурівської гімназії Козлівської селищної ради, Таурівського закладу дошкільної освіти Козлівської селищної ради. Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 47631, вул. Галицька, 15, смт. Козлів, (відділ освіти Козлівської селищної ради, електронна адреса: kozliv_osvita@ukr.net).

До участі в обговоренні запрошуються мешканці Козлівської селищної територіальної громади у терміни з 05 вересня 2023 року по 04 вересня 2024 року.

VІ. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Гураль Ірина Степанівна, спеціаліст І категорії (юрист) Козлівської селищної ради. Контактна особа – Луцишин Іванна Дмитрівна, начальник відділу освіти Козлівської селищної ради.

VІІ. Термін і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведення аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Козлівської селищної ради.

 

Перепрофілювати:

Таурівську гімназію Козлівської селищної ради в Таурівську початкову школу Козлівської селищної ради

Код ЄДРПОУ

24626690

Повна назва

Таурівська гімназія Козлівської селищної ради

Скорочена назва

Таурівська гімназія

Форма власності

комунальна

Індекс

47622

Адреса

вул. Центральна, 14, с. Таурів, Тернопільський район, Тернопільська область

E-mail

 

schooltauriv@gmail.com

Директор

Осів Іван Олексійович

Територія обслуговування

село Таурів

Спроможність закладу освіти (учнів)

120

Кількість учнів

35 (враховуючи 6 учнів, що перебувають за кордоном та навчаються індивідуально)

Кількість класів

4

Кількість персоналу

19

Кількість приміщень

13

Реорганізувати:

Таурівський заклад дошкільної освіти «Вишиванка» Козлівської селищної ради шляхом приєднання до Таурівської початкової школи Козлівської селищної ради

Код ЄДРПОУ

37302351

Повна назва

Таурівський заклад дошкільної освіти «Вишиванка» Козлівської селищної ради

Скорочена назва

Таурівський ЗДО «Вишиванка»

Форма власності

комунальна

Індекс

47622

Адреса

вул. Центральна, 3а, с. Таурів, Тернопільський район, Тернопільська область

E-mail

 

kavaanna92@gmail.com

Директор

Кава Ганна Ярославівна

Територія обслуговування

село Таурів

Спроможність закладу освіти (вихованців)

40

Кількість вихованців

9

Кількість груп

1

Кількість персоналу

5

Кількість приміщень

8

 

 

ПРОЄКТ

КОЗЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВОСЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

______2024 р.                                                                                                       №

 

Про реорганізацію Таурівського закладу

дошкільної освіти «Вишиванка» Козлівської

селищної ради шляхом приєднання до

Таурівської початкової школи Козлівської

селищної ради

 

Відповідно до п. 30 частини першої статті 26, статті 32, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104, 105, 110-112 Цивільного Кодексу України, статей 25, 66 Закону України «Про освіту», статей 32, 35, 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст. 16 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів від 14 січня 2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», постанови Кабінету Міністрів від 03 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі у громадськості у формуванні та реалізації державної політики», за результатами проведення публічних громадських обговорень, розглянувши подані відділом освіти Козлівської селищної ради дані, з метою створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти та економічної ефективності функціонування закладів освіти громади, приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства та освітніх потреб населення, враховуючи низьку наповнюваність класів учнями Таурівської гімназії Козлівської селищної ради та групи у Таурівському ЗДО «Вишиванка» Козлівської селищної ради, зважаючи на демографічну ситуацію, 

 

К О З Л І В С Ь К А   СЕ Л И Щ Н А    Р А Д А

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Перепрофілювати Таурівську гімназію Козлівської селищної ради (код ЄДРПОУ 24626690, місцезнаходження: 47622, вул. Центральна, 14, с. Таурів, Тернопільський район, Тернопільська область) в Таурівську початкову школу Козлівської селищної ради.

2. Реорганізувати Таурівський заклад дошкільної освіти «Вишиванка» Козлівської селищної ради (код ЄДРПОУ 37302351, місцезнаходження: 47622, вул. Центральна, 3а, с. Таурів, Тернопільський район, Тернопільська область) шляхом приєднання до Таурівської початкової школи Козлівської селищної ради (код ЄДРПОУ 24626690, місцезнаходження: 47622, вул. Центральна, 14, с. Таурів, Тернопільський район, Тернопільська область).

3. Перейменувати Таурівську початкову школу Козлівської селищної ради в Таурівську початкову школу з дошкільним підрозділом Козлівської селищної ради.

4. Визначити Таурівську початкову школу з дошкільним підрозділом Козлівської селищної ради правонаступником всього майна, прав та обов’язків Таурівського закладу дошкільної освіти «Вишиванка» Козлівської селищної ради.

5. Затвердити Положення про Таурівську початкову школу з дошкільним підрозділом Козлівської селищної ради у новій редакції.

6. Рішення Козлівської селищної ради від 23 листопада 2021 року № 664 «Про перейменування Таурівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та затвердження Статуту закладу освіти у новій редакції» визнати таким, що втратило чинність.

7. Створити комісію з реорганізації Таурівського закладу дошкільної освіти «Вишиванка» Козлівської селищної ради згідно з додатком.

8. Комісії з реорганізації:

8.1. в установленому порядку повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації (приєднання) та подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідних записів;

8.2. повідомити в установленому чинним законодавством України порядку усіх працівників Таурівської гімназії Козлівської селищної ради і Таурівського закладу дошкільної освіти «Вишиванка» Козлівської селищної ради про реорганізацію, попередити їх про майбутнє вивільнення із займаних посад, забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України, та надати підтвердження про повідомлення працівників до відділу освіти Козлівської селищної ради не пізніше, ніж за два дні після вручення працівникам таких повідомлень;

8.3. провести інвентаризацію майна Таурівського закладу дошкільної освіти «Вишиванка» Козлівської селищної ради;

8.4. повідомити в установленому чинним законодавством України порядку про реорганізацію Об’єднану територіальну профспілкову організацію Козівщини профспілки працівників освіти;

8.5. забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних з припиненням діяльності юридичної особи шляхом реорганізації, відповідно до вимог законодавства;

8.6. після закінчення 2-х місячного строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог подати в установленому порядку на затвердження Козлівській селищній раді передавальний акт та акт прийому-передачі документів;

8.7. інформувати Козлівську селищну раду про виконання цього рішення до 01 січня 2025 року.

9. Встановити строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до Таурівського закладу дошкільної освіти «Вишиванка» Козлівської селищної ради протягом 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації.

8. Відділу освіти Козлівської селищної ради в установленому чинним законодавством України порядку письмово повідомити директорів Таурівської гімназії Козлівської селищної ради Осіва Івана Олексійрвича і Таурівського закладу дошкільної освіти «Вишиванка» Козлівської селищної ради Каву Ганну Ярославівну – про майбутнє вивільнення із займаних посад.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу освіти Козлівської селищної ради Іванну Луцишин.

 

Додаток

до рішення сесії

Козлівської селищної ради

від _______.2024 р.

 

Склад

комісії з реорганізації

  1. Кава Ганна Ярославівна – директор Таурівського ЗДО «Вишиванка» Козлівської селищної ради – голова комісії з реорганізації – 2539816705,
  2. Осів Іван Олексійович – директор Таурівської гімназії Козлівської селищної ради – заступник голови комісії – 2310309931,
  3. Сеньків Ольга Іванівна – головний бухгалтер відділу освіти Козлівської селищної ради – член комісії – 3315500124,
  4. Дзюба Марія Степанівна – головний бухгалтер Козлівської селищної ради – член комісії – 2661309602 (погоджено).
  5. Гураль Ірина Степанівна – спеціаліст І категорії Козлівської селищної ради (юрист) – член комісії – 3188712967 (погоджено).

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь