Доступ до публічної інформації

 

КОЗЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

КОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 12 травня 2017 року № 288.

Про затвердження Положення про

доступ до публічної інформації у

Козлівській селищній раді,

розміру фактичних витрат на копіювання

або друк документів, що надаються за

запитами на інформацію, та порядку

відшкодування цих витрат

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», з метою належної організації роботи посадових осіб по забезпеченню права громадян на доступ до публічної інформації у Козлівській селищній раді, створення для цього умов, порядку реєстрації такої інформації, оприлюднення та її зберігання,

 

КОЗЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити ПОЛОЖЕННЯ про доступ до публічної інформації у Козлівській селищній раді (додаток 1).

2. Для визначення механізму відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання та друк документів, у разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, затвердити для застосування у роботі Козлівської селищної ради:

2.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються при задоволенні запиту на інформацію (Додаток 2).

2.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються при задоволенні запиту на інформацію (Додаток 3).

​3. Виконавчому комітету селищної ради розмістити необхідну інформацію щодо забезпечення доступу до публічної інформації на офіційному сайті Козлівської селищної ради.

 

 

 

 

 

Козлівський селищний

голова В.М.Колісник

 

 

Додаток № 1

до Рішення сесії селищної ради

від « 12 » травня 2017 року № 288

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про доступ до публічної інформації у Козлівській селищній раді

 

  1. Це Положення визначає організацію роботи посадових осіб по забезпеченню права громадян на доступ до публічної інформації у Козлівській селищній раді, створення для цього умов, порядок реєстрації такої інформації, оприлюднення та її зберігання. Визначає порядок роботи із службовою інформацією та публічною інформацією з обмеженим доступом. а також організацію доступу до інформації про особу.

  2. Усі запити на публічну інформацію, які надходять до селищної ради (у тому числі електронною поштою), секретарем виконавчого комітету ( керуючою справами ) селищної ради. Письмовий запит може бути як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми згідно додатків 1-3.

  3. Козлівська селищна рада відмовляє в задоволенні запиту у випадках коли:

3.1. Козлівська селищна рада не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

3.2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», далі - Закон;

3.3. особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

3.4. не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону, а саме - запит на інформацію має містити:

3.4.1 ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

3.4.2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3.4.3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

4. У випадку коли Козлівська селищна рада не володіє запитуваною інформацією, але їй за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, селищна рада направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

5. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

5.1. прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

5.2. дату відмови;

5.3. мотивовану підставу відмови;

5.4. порядок оскарження відмови;

5.5. підпис.

6. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

7. Залежно від змісту запиту, він заступнику голови виконавчого комітету селищної ради , секретарю селищної ради, секретарю виконавчого комітету ( керуючій справами виконкому ) , відповідно до розподілу функціональних повноважень. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється у селищній ради і надсилається адресату.

8. На один запит надається одна відповідь.

9. Селищна рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

10. У разі, коли виконавцями зазначено декілька посадових осіб, головним виконавцем є особа, зазначена у резолюції першою, якщо не обумовлено інше. Для виконання доручення їй надається право скликати інших виконавців і координувати їхню роботу.

11. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

12. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

13. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, селищна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

 

 

 

 

 

Розпорядник інформації Козлівська селищна рада

вул. Галицька , буд. 15,

смт.Козлів , Козівський район,

Тернопільська область, 47631

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

 

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

 

 

 

 

 

 

 

(Загальний опис необхідної інформації)

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

(Вказати поштову адресу)

 

Факсом

 

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

 

(Вказати e-mail)

 

Необхідне підкреслити

 

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

 

 

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

від фізичної особи в письмовому вигляді

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

від юридичної особи в письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації Козлівська селищна рада

вул. Галицька , буд. 15,

смт.Козлів , Козівський район,

Тернопільська область, 47631

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)

 

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

 

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

 

 

 

 

 

(Загальний опис необхідної інформації)

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

(Вказати поштову адресу)

 

Факсом

 

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

 

(Вказати e-mail)

 

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації Козлівська селищна рада

вул. Галицька , буд. 15,

смт.Козлів , Козівський район,

Тернопільська область, 47631

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

 

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

 

(Загальний опис необхідної інформації)

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

(Вказати поштову адресу)

 

Факсом

 

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

 

(Вказати e-mail)

 

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Прізвище, ім’я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Додаток № 2

до Рішення сесії сільської ради

від « 12 » травня 2017 року № 288

 

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються при задоволенні запиту на інформацію

 

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Козлівською селищною радою при задоволенні запитів на інформацію, у разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі - Порядок), застосовується у випадку, коли Козлівська селищна рада є належними розпорядниками інформації.

3. Плата за копіювання та друк не стягується при наданні відповіді на запит:

3.1. запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом;

3.2. особі в разі надання інформації про неї.

4. Відшкодування запитувачами інформації, фактичних витрат на копіювання або друк документів, здійснюється у разі виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається керівником фінансово – господарського відділу та керівником структурного підрозділу, у володінні якого знаходиться запитувана інформація, в межах граничних норм витрат, затверджених Кабінетом Міністрів України.

6. До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов’язані із скануванням або іншою комп’ютерною обробкою цих документів.

7. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється протягом 30 календарних днів у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача (зразок рахунку додається).

8. Повідомлення запитувача про порядок відшкодування фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів здійснюється в спосіб, зазначений у заяві на отримання інформації, надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З Р А З О К РАХУНКУ
 

Надавач послуг: Козлівська селищна рада

Розрахунковий рахунок 33217879700669, код класифікації 22012500

Назва платежу : плата за послуги бюджетних установ

МФО 838012 ГУДКСУ у Тернопільській області
Код ЄДРПОУ 04396443

 

Платник: __________________________________________
__________________________________________

РАХУНОК № ___________

 

від "__" ______________ 20__ року
 

Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша (без ПДВ) грн.

Кількість аркушів

Ціна

(без ПДВ)

грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Всього до сплати: ____________________________
____________________________

(сума прописом)

 

Керівник структурного підрозділу,

у володінні якого знаходиться

запитувана інформація ___________________ __________________
(підпис) (П.І.Б.)
 

Головний бухгалтер ___________________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)

 

 

Додаток № 3

до Рішення сесії селищної ради

від “ 12 “ травня 2017 року № 288

 

РОЗМІР
фактичних витрат на копіювання або друк документів,що надаються

при задоволенні запиту на інформацію
 

 

  1. Просте копіювання або друк однієї сторінки документа формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) 0,07 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

 

  1. Просте копіювання або друк однієї сторінки документа формату А3 (в тому числі двосторонній друк) 0,14 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

 

  1. У разі простого копіювання або друку однієї сторінки документа іншого формату розмір витрат визначається шляхом множення на коефіцієнт, тотожний коефіцієнту відношення формату А4 до формату, що копіюється або видруковується, але не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

 

  1. Визначений відповідно до пунктів 1, 2, 3 розмір витрат збільшується шляхом множення у разі виготовлення документа шляхом копіювання чи друку з необхідністю виокремлення або приховування інформації з обмеженим доступом - на коефіцієнт 4, але не більше 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

 

 

 

 

 

 

 

Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь