Про план діяльності селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів у 2021 році.

Фото без описуФото без опису

 

КОЗЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

КОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 26 квітня 2018 року № 541

 

 

Про оприлюднення проекту рішення “ Про

встановлення місцевих податків і зборів на

2019 рік .

 

 

 

 

Керуючись статтями 25 п.24 ч. 1 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , ст. 12 Податкового кодексу України , враховуючи ст.35 Закону України “ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності “ , враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань планування , фінансів , бюджету та соціально-економічного розвитку ,

 

 

КОЗЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

В И Р І Ш И Л А :

 

 

 

1.Оприлюднити проект рішення селищної ради “ Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік “

2.Секретарю селищної ради розмістити відповідне повідомлення про оприлюднення проекту вищезазначеного регуляторного акту на офіційному сайті селищної ради та інформаційному стенді .

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування , фінансів , бюджету та соціально — економічного розвитку .

 

 

Козлівський селищний

 

голова В.М.Колісник

 

 

 

 

 

проект рішення

 

КОЗЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

КОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

_____________ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від _____________ 2018 року № _______ .

 

 

Про встановлення місцевих податків і

зборів на 2019 рік .

 

Керуючись ст. 143 Конституції України , відповідно до Закону України “ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи “ від 24.12.2015 р. № 909-У111 , з метою приведення у відповідність до чинного законодавства місцевих податків та зборів , керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні” ,

 

 

КОЗЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки ( додається) .

 

2Встановити на території Козлівської селищної ради  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

2.1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку,  податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України. 

2.2. Пільги із сплати податку.

  1. 2.2.1.База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

    

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

  1. 2.2.2.Не є об’єктом оподаткування об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, згідно підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

2.3. Ставка податку.

  1. 2.3.1.Ставки податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб встановлюється у розмірі 0,5 відсотка та для нежитлової нерухомості 0.5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) за 1 кв. метр бази оподаткування.

   2.3.2.Ставки податку для об»єктів житлової нерухомості , що перебувають у власності юридичних осіб встановлюються у розмірі 1.5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового року) за 1 кв.метр бази оподаткування .

   2.3.3.Ставки податку для об”єктів нежитлової нерухомості , що перебувають у власності юридичних осіб встановлюється у розмірі 1.5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового року ) за 1 кв. метр бази оподаткування .

  1. 2.3.4. Ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості -  господарських (присадибних) будівель, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

       2.3.5. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума розрахованого податку,  збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

2.3.6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.3.7. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному п. 266.7. та п. 266.8 ст. 266 Податкового кодексу України.

2.3.8. Податок сплачується в Порядку та в строки визначені п. 266.9. та п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України.

  1. 2.3.9.Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.

    

3.Встановити на території Козлівської селищної ради податок на землю .

 

 1. 3.1.Визначити , що платниками земельного податку є власники земельних ділянок , земельних часток ( паїв ) , землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п.269.1 ст. 269 Податкового кодексу України .

  3.2..Визначити , що об”єкти оподаткування є земельні ділянки , які перебувають у власності або користуванні та земельні частки ( паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п.270.1 ст.270 Податкового кодексу України .

  3.3.Базою оподаткування є нормативно грошова оцінка земельних ділянок , розташованих на території Козлівської селищної ради , з урахуванням коефіцієнта індексації,визначеного відповідно до порядку , встановленого Податковим кодексом України .

  3.4.База оподаткування розраховується з урахуванням пільг , передбачених ст.281,ст.282 Податкового кодексу України та встановлених окремими рішеннями селищної ради відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України .

 

 

 1. 3.5.Визначити земельні ділянки , які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей визначених ст.283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України .

  3.6.Ставка податку для фізичних осіб за земельні ділянки , нормативно грошову оцінку яких проведено , встановлюється в розмірі :

  1. 3.6.1.за земельні ділянки , зайняті житловим фондом та індивідуальними гаражами — 0.03 відсотка від їх нормативно грошової оцінки ;

   3.6.2.за земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства — 0.3 відсотка від їх нормативно грошової оцінки .

3.6.3. власникам земельних часток ( паїв), виділених в натурі ( на місцевості), які приєднані до земель для ведення особистого селянського господарства — 0.8 % від їх нормативно грошової оцінки .

 1. 3.7.Ставка податку для юридичних осіб за земельні ділянки в межах населеного пункту , нормативну грощову оцінку яких проведено , встановлюється в розмірі :

  3.7.1. за земельні ділянки , які перебувають у постійному користуванні підприємств , установ та організацій ( крім державної та комунальної власнсті ) - 10 відсотків від нормативно грошової оцінки ;

  3.7.2. за земельні ділянки державної та комунальної власності — 3 відсотків від нормативно грошової оцінки ;

  3.7.3. за земельні ділянки комерційного призначення — 3 відсотків від нормативно грошової оцінки ;

  3.7.4. за земельні ділянки , що відносяґться до земель промисловості , транспорту , енергетики . зв”язку , залізничного транспорту , водного фонду , лісогосподарського призначення — 3 відсотків від нормативно грошової оцінки ;

  3.7.5. за земельні ділянки , розташовані за межами населеного пункту , що відносяться до :

 

 • земель залізничного транспорту — 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області ;

 • земель промисловості , транспорту , енергетики , зв”язку , водного фонду ( крім водного плеса ) , лісогосподарського призначення — 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області ;

 • земель під водним фондом ( водним плесом ) - 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області ;

 • землі садівничих товариств загального користування — 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області .

 1.  

  3.8.Ставка податку на землі сільськогосподарського призначення , незалежно від їх місцезнаходження та форми власності встановлюється у розмірі :

  1. 3.8.1.рілля , сіножаті , пасовища — 0.8 відсотка від нормативної грошової оцінки ;

   3.8.2.багаторічні насадження — 0.8 відсотка від нормативної грошової оцінки .

 

  1. 3.9. Звільнити від сплати земельного податку , що сплачується на території

    

    

   Козлівської селищної ради до селищного бюджету органи державної влади, органи місцевого самоврядування , заклади , установи та організації , які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів та комунальні підприємства , які здійснюють надання житлово-комунальних послуг населенню , майно церков релігійної громади Тернопільсько-Зборівської єпархії .

 1. 3.10.Базовий податковий ( звітний ) період дорівнює календарному року .

  3.11.Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку , визначеному ст.286 Податкового кодексу України .

 

4. Визначити, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та з урахуванням особливостей визначених п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

4.2. Ставки податку встановлюються з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

4.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

4.4. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу України.

 

 

5. Встановити єдиний податок на території Козлівської селищної ради .

5.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі-мінімальна заробітна плата).

5.2. Встановити ставки єдиного податку:

Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

- для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

5.3. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - другої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків у випадках визначених Податковим кодексом України.

5.5. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в п.п. 4.2., 5.6. встановлюється відповідно до п.п. 293.3-293.9 ст. 293 Податкового кодексу України.

5.7. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

6. Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів.

7.  Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

8. Виконавчому комітету Козлівської селищної ради забезпечити направлення копії цього рішення Козівській ОДПІ та забезпечити оприлюднення цього рішення на інформаційному стенді селищної ради та офіційному сайті Козлівської селищної ради.

9.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з питань планування , фінансів , бюджету та соціально-економічного розвитку Козлівської селищної ради.

 

 

 

Козлівський

селищний голова В.М.Колісник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення № _____

від _________2018 року

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки на території

Козлівської селищної ради

 

 

1.Платники податку

  1. Платники податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти , які є власниками об”єктів житлової нерухомості .

2 .Об”єкт оподаткування

 

  1. Об”єктом оподаткування є об”єкт житлової нерухомості .

  2. Не є об”єктом оподаткування :

 

а) об”єкти житлової нерухомості,які перебувають у власнсті держави або територіальних громад (їх спільній власності ) ;

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу ;

в) садовий або дачний будинок , але не більше одного такого об”єкта на одного платника податку;

г)об”єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім”ям та прийомним сім”ям , у яких виховується троє і більше дітей , але не більше одного такого об”єкта на сім”ю ; д) гуртожитки ;

 

 1. База оподаткування.

 

  1. Базою оподаткування є житлова площа об”єкта житлової нерухомості .

  2. База оподаткування об”єктів житлової нерухомості , які перебувають у власності фізичних осіб , обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно , що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно .

  3. База оподаткування об”єктів житлової нерухомості , що перебувають у власності юридичних осіб , обчислюється такими особами самостійно , виходячи з житлової площі об”єкта оподаткування на підставі документів , що підтверджують право власності на такий об”єкт .

  4. У разі наявності у платника податку кількох об”єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об”єктів.

 

4.Пільги із сплати податку .

 

  1. База оподаткування об”єкта житлової нерухомості , що перебуває у власності фізичної особи-платника податку , зменшується :

а) для квартири — на 60 кв. метрів ;

 

б) для житлового будинку — на 120 кв. метрів.

 

 

 

          • 2 -

            

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий ( звітний) період і застосовується до об”єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа- платник податку зареєстрована в установленому законом порядку , або вибором такого платника до будь-якого іншого об”єкта житлової нерухомості , який перебуває в його власності .

 

 

  1. Ставка податку .

 

  1. Ставки податку встановлюються в таких розмірах за 1 кв.метр житлової площі об”єкта житлової нерухомості :

 

   • для квартир , житлова площа , яких не перевищує 240 кв.метрів та житлових будинків , житлова площа яких не перевершує 500 кв.метрів , ставка податку не може перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року ;

   • для квартир , житлова площа яких перевищує 240 кв.метрів та житлових будинків , житлова площа яких перевищує 500 кв.метрів , ставка податку становить 2.7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року .

 

   1. Податковий період

 

6.1.Базовий податковий ( звітний) період дорівнює календарному року .

 

    1. Порядок обчислення суми податку

 

  1. Обчислення суми податку з об”єкта житлової нерухомості , які знаходяться у власності фізичних осіб проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об”єкта житлової нерухомості .

  2. Податкове повідомлення — рішення про суму податку , що підлягає сплаті та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об”єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою , встановленою у порядку , визначеному статтею 58 Податково кодексу .

 

Щодо новоствореного ( нововведеного) об”єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця , в якому виникло право власності на такий об”єкт . Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення — рішення , зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об”єкт .

 

  1. Платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової слубжи за місцезнаходженням об”єкта оподаткування декларацію за формою , встановленою у порядку , передбаченою статтею 46 Податкового кодексу , з розбивкою річної суми рівними частками поквартально .

 

 

 

 

 • 3 -

 

Щодо новоствореного ( нововведеного) об”єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об”єкт .

 

  1. У разі набуття права власності на об”єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об”єкт .

 

   1. Порядок сплати податку

 

  1. Податок сплачується за місцем розташування об”єкта оподаткування і зараховується до селищного бюджету згідно з Положенням Бюджетного кодексу України .

 

    1. Строки сплати податку

 

  1. Податкове зобов”язання за звітний рік податку сплачується :

 

а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення — рішення ;

 

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця , що наступає за звітним кварталом , які відображаються в річній податковій декларації .

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М.Колісник

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь