Козлівська громада
Козівський район, Тернопільська область

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ Козлівської селищної ради 7 скликання

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності селищної  ради

1.1.       Козлівська селищна рада Об”єднана територіальна громада   (далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси Козлівської селищної ради об”єднаної територіальної громади та здійснює від імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування , визначені Конституцією України , Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України .
1.2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб  визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
1.3. Регламент   Ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання голови Ради, секретаря ради , скликання чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.
1.4. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.
1.5. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.
1.6. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.
1.7. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.
Cтаття 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:
1)народовладдя;
2)законності;
3)гласності;
4)колегіальності;
5) поєднання місцевих і державних інтересів;
6) виборності;
7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;
8) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядуванння ;
9) судового захисту прав місцевого самоврядування;
10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.
Cтаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради

3.1. Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.
3.2. Відкритість та гласність роботи Ради, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань Ради, на офіційному сайті Ради, та у інший визначений Радою спосіб .
Cтаття 4. Планування роботи Ради

4.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.
4.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.
4.3. Проект плану роботи Ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісій 

Завантажити повну версію регламенту