Козлівська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Паспорт громади

П А С П О Р Т

КОЗЛІВСЬКОЇ громади

(найменування спроможної територіальної громади та її

смт Козлів

потенційного адміністративного центру)

Найменування показника

Значення показника

1.

Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р.

у тому числі дітей:

4648

дошкільного віку

310

шкільного віку

736

2.

Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади

5

3.

Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади,

тис. гривень

6664,6

у тому числі:

 

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України

4644,6

бюджету розвитку

67,7

базової дотації

1952,3

реверсної дотації

 

4.

Площа території спроможної територіальної громади, км²

96,0

5.

Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування

у тому числі:

 

загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня

0

загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня

3

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня

0

дошкільних навчальних закладів

1

закладів позашкільної освіти

1

закладів культури

3

закладів фізичної культури

3

фельдшерсько-акушерських пунктів

4

амбулаторій, поліклінік

1

лікарень

1

станцій швидкої допомоги

0

6.

Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ,

що здійснюють повноваження щодо:

 

правоохоронної діяльності

так

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав

так

пенсійного забезпечення

так

соціального захисту

так

пожежної безпеки

так

казначейського обслуговування

так

7.

Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування

так

Відомості про територіальні громади, що увійдуть
до складу спроможної територіальної громади

Поряд-ковий номер

Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу

Чисельність населення станом на
1 січня 2015 р.,

осіб

Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів

1

2

3

4

 

 КОЗЛІВСЬКА селищна рада

 

 

1

  смт КОЗЛІВ

1820

---

2

  с. ДМУХІВЦІ

616

2

 

 ПОКРОПИВHЯHСЬКА сільрада

 

 

3

  с. ПОКРОПИВНА

568

6

 

 СЛОБІДКІВСЬКА сільрада

 

 

4

  с. СЛОБІДКА

678

7

 

 ТАУРІВСЬКА сільрада

 

 

5

  с. ТАУРІВ

966

14